K L É Z S E

 

Szent István

     István az Egyház első vértanuja, államalapító királyunk, Szent István névadó szentje. Az egyik legkedveltebb névünnep a csángóknál, ugyancsak mint a György, János és a Péter.

Ezen a napon a felnőtt emberek csoportokba szerveződve felköszöntik az István nevű személyeket, de más házat is megénekelnek. Nem nevezhetjük ezt a szokást, ami a moldvai magyarok körébe található, istvánozásnak, mint ahogy a magyar nyelvterület másik régióiban nevezik. Itt nem annyira köszöntőről van szó, hanem inkább kolindálásról,  a Szent István napot pedig nevezhetjük egyfajta „ürügynek”.

A kolindálást este kezdik a felnőttek és igyekeznek éjfél előtt minden jobb barátot meglátogatni és megénekelni. Általában a következő szövegű éneket énekelik el minden ház ablakánál:

 

Hol vagy István király?                                      Virágos kert vala

Téged magyar kéván,                                        régen Pannónia,

gyászos öltözetben,                                           kit a Szűz Mária,

Te előtted sírván.                                              Héven öntöz vala.                     

 

Hol vagytok , magyarok                                   S e kertnek kertésze

tündöklő csillaga?                                             István király vala,

Valahol es vagytok                                           Árva magyaroknak,

nemzetünk Istápja.                                           választott ez napra.

 

Rólad emlékezünk,                                          Reménységünk benned van

csordulnak könnyeink,                                     és Máriában,

Búval harmatoznak                                           mi magyar nemzetünk

szomoró szemeink.                                           nagy Pátrónájában!

                                                                                                Ámen.

 

Miután ezt elénekelték, bementek a házba, ahol beszélgettek, ettek-ittak. Majd más házat is meglátogattak.