K L É Z S E

 

Szenteste

A karácsonyi idő Karácsony első vecsernyéjével kezdődik, ami a római rítusban december 24.-ei késő esti külön szövegű vigília mise. Ez a mise már az ünnepi karácsonyi liturgiához tartozik. Ekkor az ünneplés tárgya Isten megtestesülése, aki szegény gyermek lett.

            Ezen a misén nagy számban jelennek meg a moldvai magyarok. A misén feltétlenül minden családból legalább egy személy részt vesz.

 

Szentestei éneklés

Karácsony előestéin, vigíliáján 8-14 év közötti gyermekek 2-6,7 személyes csoportokbann házról házra járva énekelnek. Az éneklősek Krisztus születését idéző énekek végén köszöntőket, jókívánságokat is kapcsolnak. Manapság csak román nyelvű énekeket énekelnek, kivéve a bátrabb, merészebb gyerekeket, akik az utóbbi években magyar nyelvű énekekkel is meglepik a házigazdákat. Bár az énekek román nyelvűek, az énekek végén elhangzó köszöntőt, ajánlást  sok gyerek magyar nyelven szokta elmondani.

Ajánlásokat, amiket régebben ajánlottak vagy manapság is elmondanak a következők:

1)      Új emberi nemzet, indulj vigasságra,

Mert lejött a Krisztus szegény szállására,

Tisztítsd ki házadat, engedd bé őt oda,

Hogy vigyék lelkedet boldog mennyországba.

 

2)      Lippangós erdőbe tőtött galambecska,

Világ váltságáért mehalt bárányecska,

Mük kicsikék vagyunk, szólani sem tudunk,

Mégis az Istennek dicséretet mondunk.

Dicséret dicsőség s egy küsdeg Jézuska

 

Az ajánlás elmondása után nagy kiabálással a szállásikra szó hangzik el, ezzel erősítve meg az ajánlásban elmondottakat. Olyan falvakban, ahol csak románul énekelnek a gyerekek, az ajánlást is románul mondják, de sok esetben az ajánlás végén még mindig elhanzik a magyar nyelvű „szállásikra” szó, még akkor is, ha a jelentését már nem ismerik. Régebb olyan magyar énekeket énekéltek, mint: „Örvendezzünk”, „Betlehemnek városába”, „Krisztus Jézus született”, „Menyből az angyal”. A gyerekeket, amiután megéneklik a házat, behívják. Ők köszönnek a „Krisztus feltámodatt” köszönéssel, majd adományt kapnak. Ezután a „Maradjanak békével” köszönéssel elköszönnek és tovább járják a falu házait. Egy falun belül is gyakran eltér az éneklők repertoárja. A házigazda minden énekes csoportot fagad, nincs engedélykérés. Az éneklés este pirkadattól egészen az éjjeli miséig is elszokott tartani, ami 11 óra fele van.

Az éneklés lefolyása alatt a gyerekek nem hasznának zenei szerszámot, s az énekek csakis vallásos tematikájúak. Egyes énekeket a gyerekek a templomban tanulták a karácsonyelőtti miséken.

 

Felnőttek éneklése

December 25.-én a felnőttek is mehetnek már énekelni. Ők nem járnak házról házra úgy, mint a gyerekek, hanem csak a barátokat látogatják meg és azoknak házait, akik az éneklő csoportban rész vesznek. Ezen az este a gyerekek nem mennek énekelni, bár akad egy-két csoport, aki ekkor is elmegy. Ők több tagú csoportokba mennek el, mint  a gyermekek. Előfordulhat 10-12 személyes felnőttekből álló csoport is.  Úgy nőnek ekkorára a csoportok, hogy azok akik elindulnak a leghamarabb énekelni, miden háznál a gazdát is magukkal viszik, és így egyre többen lesznek. A megénekelt ház gazdája  megvendégeli őket, kaláccsal és borral majt tovább megy, esetleg feleségestől, velük a következő házhoz. A felnőttek többnyire magyar énekeket énekelnek, a román nyelvű énekek az ő körükben már sokkal kevesebbek.

A felnőttek repertoájába olyan ajánlások is tartoznak, amiket estleg egy gyermeknek nem szabad elmondania:

Ilyenek a következők:

1)      Tudom asszonyomnak vagyon borecskája,

Tudom mibe tartsa, csere putyinkába,

Ha nem ad belőle, fogyjan ki belőle,

S asszan meg e donga, mint e berbécs szarva,

                                                            Szállásikra!

 

Ahol nem fogadják be őket, mert egyesek reggel 3 óráig is látogatják a házakat, ott kicsúfolják a házigazdát olyan ajánlásokkal, amit csak harmadinak vagy negyediknek mondanak, ha még nem hívják be őket,  amiket már részegen, spontánul kitalálnak. Ilyen:

1)      Látom asszonyomnak mosolyog e szeme,

Két mocskos kezivel, hadar bé seggibe!

aztán elhagyják az illető ház ablakát.

 Amíg a gyerekek célja az, hogy minél több adományokat gyűjtsenek, a felnőttek célja az, hogy kikapcsolódjanak, beszélgessenek estleg elfelejtsék, ha azelőtt megsértették egymást. Erre szolgál az együttes ivás-evés.

 

 

Honlap  e-mail Webmester