K L É Z S E

 

Az újévhez föződő hiedelmek

Egy hiedelem szerint ezen a napon nem szabad kölcsönt adni, másképp a szerencséjüket veszítik el azok, akik ezt nem tudva vagy ezt a hiedelmet semmibe véve másképp cselekszenek. Azonban kölcsön helyett lehet ajándékozni. Általában karácsony napján és az ezt követő néhány ünnepnapon, aki tehette, megajándékozta a szegényebb falubelieket és rokonait.

 

Tyúkok etetése abrancsból

Általános az a szokás Klézsén, hogy újév előestéin a tyúkokat egy abroncsból etetik annak érdekében, hogy a tyúkok egy helyen tojjanak. Itt analógián alapuló mágiáról beszélhetünk, hiszen a végrehajtott cselekmény segítségével létrejön az a megfeleltetés, aminek eredményeképpen a tyúkok egy helyen fognak tojni, mert egy helyből ettek.

 

Újévhez fűződő népi hiedelmek

Általános hiedelem, hogy ami ezen a napon történik, egész évben ismétlődni fog, így arra vigyáznak az emberek, hogy sok jót és kevés rosszat tegyenek. Egy másik hiedelem szerint a moldvai magyarok abban hisznek, hogy az újév éjjelén az állatok emberi nyelven beszélnek közöttük. Arról tanácskoznak, hogy hogyan viszonyult az óévben a gazdájuk hozzájuk. Ha  valaki kivancsi rá, meghallgathatja, de ez életébe kerül, mert másnap meg is fog hallni.

Egy harmadik hiedelem szerint, ha az újév első látogatója férfi, akkor abban az udvarban születendő jószág himnemű lesz, ha pedig nő, akkor nőstény lesz.[1] Ezt a következő szövegek is bizonyítják, amiket moldvai magyaroktól gyűjtöttem.

 

Hagymakalendárium

Újév előestéin hagymakalendáriumat állítottak össze azok, akik az elkövetkezendő tizenkét hónap, 1 év időjárására voltak kiváncsiak. Igy ilyenkor több hagymát kettévágnak és különválasztják a hagyma rétegeit, amelyeknek kehelyre emlékeztető alakuk van. Kiválasztanak 12 darabot, azokat sorba állítják és mindegyiket az év egyik hónapjával elnevezik. Ezután ezekben egyforma mennyiségű sót raknak és reggelig úgy hagyják. Eközben a só megolvad, víz lesz belőle. Reggel megézik és amelyikben több a víz, abban a hónapban több csapadék lesz, amelyikben kevesebb a víz, abban kevesebb csapadék lesz.[2]

 

Időjárásjóslá

Minden hónap elején meg lehet tudni annak a hónapnak a időjárását, a Holdat figyelve, mondja egy csángó asszony.[3] Nem lesz eső, ha telehold van az égen, hanem csak akkor ha holdfogyta vagy holdújság van.

 

Újévi éneklés

Újév előestéin szokás a moldvai magyaroknál a kántálás, éneklés. Ilyenkor sokkal kevesebben mennek énekelni, mert a 14 éven aluli gyermekek lévén félnek az urálós csoportoktól, akik mindenkit ijeszteni próbálnak, akik útjukba kerülnek.


 


[1] Lorinc Rózsa: Melik bémenen Újesztendő napján hamarább kólindálni. Kicsi leánykák kik mennek kólindálni. Ha cinka menen bé házba, akkor nősténybárányáik leszs ha fiúköljök menen bé akkor berbécskéik lesz. Hezzánk e télen kicsi leánykák jöttek, Márisnak e leánylái s nősténybáránykánk vót. Bévalósodatt.

Lungu Mihályné: Kólindások mikor jönek, akkor lehet tudni. Ha cinkaféle jö, akkor nőstény lesz. Ha fiú féle, akkor berbécs lesze bárányka.

[2] Lőrinc Rózsa: Tesznek, egy hájmát elvágnak igy kettőbe s tizenkét kovát levesznek e hájmáról, s mikor levesznek tizenkét kovát tesznek beléje sót. Aztá só tám el kell engedjen, csak valami lesz. Felteszik ez asztalra, aztá megmondják: ez január, ez február, ez márti, ez ápril, máj , juli. Igy mind elnevezgetik, van üdeik e bábáknak. Aztá beléteszi e sót s újesztendő régvelin  kel fel s nezi meg . Mikor felkőt megnezze, akkor melikbe el van engedve, cserkálták meg, ez tyár valóból, met meg cserkálták. Bévalósodik. Melik hónapoba elenged e só abba hónapba lesz eső, s melikbe nem enged el, abba nem lesz eső. Ez e szekrét, e hájmásé. Melik hónapba elenged, nezd meg.

[3] Lőrinc Rózsa: Vaj mikor e hód feljő leghemerébb, e hód. Melik e hódnak e vége ül igy ferte, nem ül béfelé, abba hónapba ess. Melikbe nem ül fertén, abba hónapba nem ess. Ez meg van csekálva, hogy ez valósodatt bé.

 

Honlap  e-mail Webmester